[ورود]
رعایت حق کسی که او حقش را محترم نمی شمارد نوعی بردگی است.حضرت علی (ع) امروز: 1398/03/5
 


 
پنجمین مرحله آموزش قانون کار برای همکاران متقاضی توسط کانون کارفرمایی انجمن های صنفی شرکتهای خدماتی لرستان ششم دیماه ۹۶ - ۱۳۹۶ سه شنبه ۲۶ دي 10:11:52 AM
 
 

 

 
انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی و پشتیبانی خرم آباد لرستان  © 1394 - 1394 کلیه حقوق محفوظ است.
طراحی: شرکت آراد رایانه باختر 09184275015 - 08338392919