[ورود]
اگر نتیجه گردآوری اموال، به جا گذاشتن آنهاست، چرا جوانمرد نسبت به آن بخل ورزد؟ امام حسين(ع) امروز: 1398/03/5
 


 
برگزاری جلسه با موضوع بررسی مشکلات شرکتهای خدمات اداری و پشتیبانی استان لرستان با معاونت سیاسی انتظامی امنیتی استانداری لرستان - ۱۳۹۶ سه شنبه ۲۶ دي 9:48:46 AM
 
صبح پنجشنبه شانزدهم آدر ماه ۹۶
شیراوند 

 

 
انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی و پشتیبانی خرم آباد لرستان  © 1394 - 1394 کلیه حقوق محفوظ است.
طراحی: شرکت آراد رایانه باختر 09184275015 - 08338392919