[ورود]
ارزش مرد به اندازه همّت اوست، و راستگویی او به میزان جوانمردی اش.حضرت علی (ع) امروز: 1399/05/15
 


 
اطلاعیه مهم شماره یک خزانه داری انجمن - ۱۳۹۴ يکشنبه ۲۴ آبان 7:17:26 PM
 

اطلاعیه شماره یک (خزانه داری انجمن)

قابل توجه شرکتهای خدماتی و پشتیبانی عضو انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی و پشتیبانی خرم آباد لرستان

بدینوسیله به اطلاع شرکتهای بدهکار حق عضویت میرساند : به استناد بند 6-6 و تبصره 1 ماده 6 اساسنامه این انجمن آن دسته از شرکتهایی که حق عضویت خود را بصورت مرتب پرداخت ننموده اند و از طرفی با عنایت به اشتباه بوده آدرس پستی و تلفن و فاکس اکثر اعضای مذکور و عدم  تکمیل فرم پرسشنامه توسط آن شرکتها در  بانک اطلاعاتی این انجمن  . لذا این اطلاعیه بعنوان آخرین اعلام به آنان تلقی گردیده و بر اساس ماده 10 اساسنامه چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاریخ انتشار این اعلامیه نسبت و پرداخت حق عضویت و تکمیل فرم پرسشنامه و تکمیل پرونده مالی خود اقدام ننمایند برابر مصوبه مجمع عمومی فوق العاده و تفویض اختیار در این امر به هیئت مدیره از عضویت در انجمن حذف و خارج میگردند .

با تشکر- مرتضی رادمهر (خزانه دار انجمن)


 

 
انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی و پشتیبانی خرم آباد لرستان  © 1394 - 1394 کلیه حقوق محفوظ است.
طراحی: شرکت آراد رایانه باختر 09184275015 - 08338392919